car-park.jpg
 

Garage Swap

Deelmobiliteit en hernieuwbare energie in hogere versnelling brengen

 

De meerwaarde van de Garage Swap

 

Nieuwe woningen brengen extra autobezit met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de omliggende straten, leggen gemeentebesturen een minimum aan parkeerplaatsen op bij bouwprojecten. De ondergrondse parkeerplaatsen zijn peperduur en ze houden de omliggende straten dan misschien wel vrij, ze pakken fileleed en andere mobiliteitsproblemen niet aan. Hoe los je dat op? Door een aantal van de dure ondergrondse parkeerplaatsen te schrappen en met een deel van de kostenbesparing een aanbod van deelauto’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding te voorzien. Dit zijn noodzakelijke ingrepen voor een modal shift in onze mobiliteit die – en dat is belangrijk – ook parkeerproblemen voorkomt.  Het saldo wordt geïnvesteerd in duurzame energieproductie of energiebesparing. Ondergrondse parkings worden dus ingewisseld of geswapt voor duurzame oplossingen in de buurt op vlak van mobiliteit en energie. 

 
 
 

Garage Swap concept: autobezit ruilen voor deelmobiliteit en duurzame energie

 

De kernidee van Garage Swap is om de kostprijs van ondergrondse parkeergarages bij nieuwbouwprojecten “te ruilen” voor een startbudget dat duurzame deelmobiliteit en duurzame energie voor de hele buurt opstart of versnelt.  Samen met lokaal bestuur, de omwonenden en de projectontwikkelaar werken we aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context.

 
multi-storey-car-park-502959_1280.jpg

Bouwrisico verminderen
Duurzame mobiliteit en energie delen
Minder parkings, meer leefruimte

Partners

 

Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu vzw, BUUR, Coopkracht, Ecopower cvba, Impact Matters ESV, Pajopower cvba en Transport & Mobility Leuven.

Garage Swap is een project met steun van de Provincie Vlaams-Brabant als klimaatproject en ging in april 2016 van start . Met deze co-financiering zullen 6 pilootprojecten in Vlaams-Brabant volgens het "no cure no pay" principe worden opgestart.

Er werden ook reeds meer dan 10 "letters of intent" afgesloten met projectontwikkelaars, enkele publieke instanties zoals gemeenten en sociale huisvestingsmaatschappijen, actoren gericht op delen van woningen en andere vormen van duurzame mobiliteit.

 
 

Garage Swap: ambitie & aanbod

De ambitie is om een gebalanceerde, transparante en ontzorgende oplossing te ontwikkelen, om samen duurzame afwijkingen op het vlak van regelgeving in het domein van ruimtelijke ordening te realiseren.  In concreto kan dit zijn de verlaging van ratio (ondergrondse) parkeergarage of parkeerplaatsen. 

Parkeergarages “schrappen en swappen” gebeurt best niet overhaast.  De Garage Swap partners stellen de complementaire expertise en dienstverlening ter beschikking van de bestaande initiatieven.  Via een co-creatie proces gaan we op het terrein na of een duurzame “Garage Swap” haalbaar én betaalbaar is.  Vanuit een “Swap dynamiek” over meerdere jaren, werken we een solide, langetermijn oplossing uit op maat van de lokale context. Een greep uit het aanbod van mogelijke “Garage Swap diensten”:

  1. Versterken van duurzame ambities en beleidskaders via acties op maat van de wijk en omgeving.
  2. Onderzoek en draagvlakverkenning rond ruimtelijke ordening, mobiliteitssituatie, en parkeerdruk, deelmobiliteit- en energie(besparings)potentieel.
  3. Opmaken van duurzame businesscase rond het potentieel van deelmobiliteit en duurzame energie vertrekkende vanuit de lokale context en met de lokale actoren.
  4. Technische expertise en een netwerk van partners voor het leveren van solide oplossingen voor de “modal shift” (stappen, fietsen, openbaar vervoer, deelwagens conventioneel of elektrisch aangedreven) en de duurzame energiesprong (hernieuwbare energieopwekking, energiebesparing, monitoring en analyse) tot impactmeting en rapportage op mens, milieu en omgeving.
  5. Sensibiliseren, faciliteren en organiseren van participatietrajecten om harten en geesten te winnen, zodat de intenties ook in gewenste acties resulteren.
  6. De winsten lokaal verankeren en herinvesteren in inclusieve, duurzame activiteiten voor de gemeenschap in de vele jaren die volgen.

 

Hoe beginnen we er aan?

 

De Garage Swap begint tijdens de planningsfase van een nieuw bouwproject.   Een belangrijk deel van het werk gebeurt immers alvorens een bouwvergunning wordt aangevraagd of afgeleverd.  Dit kan snel gaan, maar om een gedragen en ambitieuze oplossing uit te werken met de verschillende sleutelactoren (projectontwikkelaar, lokale overheid en de omwonenden) mag er geen tijd verloren gaan.

Contacteer ons met uw plannen of voorstellen voor een project dat in de steigers wordt gezet. We gaan graag met u in gesprek over het duurzame energie- en mobiliteitspotentieel voor de hele wijk en omgeving.

 
wall-sport-green-bike.jpg

Meer informatie ontvangen?

kris [at] impactmatters .be  - 0485/527.198 

 
Naam *
Naam
 
Vanuit een win-win-win voor de betrokken bewoners, projectontwikkelaars en gemeentebestuur, willen we de omslag
naar deelmobiliteit en duurzame energie versnellen in elke buurt.
— Kris Moonen, Impact Matters - projectcoördinator Garage Swap
 

Met de steun van: