Beste omwonende,

Als voorbereiding op de komst van de nieuwbouw in woonwijk “Den Tir” werkt cvba DEWACO Werkerswelzijn samen met onafhankelijke experten en de Stad Aalst om de lokale parkeer- en mobiliteitssituatie in kaart te brengen.

Uw medewerking aan deze bevraging is belangrijk om het toekomstige mobiliteitsaanbod beter af te stemmen op de noden van de wijk ‘den Tir’ én de omwonenden. We zouden u willen vragen om via onderstaande link de bijhorende enquête in te vullen. De vragen nemen hooguit 10 minuten in beslag, de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Alvast bedankt om de enquête voor 15 maart online in te vullen (minstens 1 persoon per gezin of zo mogelijk ieder gezinslid ouder dan 16 jaar).

Er vinden ook drie buurtbijeenkomsten, om samen werk te maken van de meest gepaste en gewenst mobiliteit voor uw wijk. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan elke sessie op donderdag 9/3, woensdag 29/3 en donderdag 20/4, telkens van 19u tot 21u in zaal De Kring (Rerum Novarumstraat 4 – Aalst). 

Bevestig uw deelname bij Elien Raport: via mail op elien.raport@bblv.be  of via een sms bericht naar 0495 84 15 49  (naam + adres vermelden).

 Alvast bedankt voor uw medewerking.

 Vriendelijke groeten,

Het Garage-Swap-team

(samenwerking: Bond Beter Leefmilieu, Ecopower, CoopKracht, Pajopower, BUUR, Autodelen.net en Impact Matters)